Tvorba Mundusu

V minulém díle jsme se dozvěděli, k jakým událostem došlo před samotným započetím tvorby Mundusu a zde také dnes navážeme. Víme tedy, že v určitý moment Lorkhan položil základní kameny Mundusu. Při tvorbě této pláně Lorkhan v určitý moment narazil na vcelku velký problém – Mundus velmi pravděpodobně koncipoval jako svoje mistrovské dílo, ale již nepočítal s faktem, že jeho energie či moc kterou vládl nebude na projekt takových rozměrů stačit. Využívá proto svých schopností a ostatní et Ada z linie Padomay přesvědčuje, aby mu s jeho výtvorem pomohli. Tyto bytosti můžeme od této chvíle označovat jako Aedry. Asi nejdůležitější Aedrou je Magnus, který se stává hlavním architektem a za podobu Nirnu tak vděčíme hlavně této bytosti.

Stavba Mundusu tak probíhala v plném proudu až do momentu, kdy Aedry zjistily, že tím, jak Mundus staví se také stávají jeho součástí a zároveň jim ubývá jejich životní energie. Jakmile tuto skutečnost Aedry zjistily tak Mundus i s Lorkhanem zavrhly a snažili se Mundus opustit. Magnus, protože měl v té době nejvíce energie uprchl jako první a v „obalu“ Mundusu svým únikem vytvořil obrovskou trhlinu, kterou dnes obyvatelé Nirnu považují za Slunce. Jakmile si ostatní Aedry všimly, že Magnusovi se podařilo uniknout, pokusili se o útěk taktéž. Jelikož jim tvorba Mundusu odčerpala mnohem více energie, nevytvořily v obalu tak velké trhliny, ale pouze malé škvíry. Těmto malým trhlinkám dnes obyvatelé Nirnu řikají hvězdy. Od tohoto okamžiku z těchto trhlin do Aetheriusu proudí na pláň Mundusu energie známa jako Magicka a pomocí ní jsou obyvatelé Nirnu schopni kouzlit. Některé Aedry na únik z Mundusu už neměly dost energie a tak se rozhodly, že zbytek své energie odevzdají tvorbě Mundusu úplně. Tyto Aedry se tak staly takzvanými „Earthbones“ neboli kostmi Země. V tomto momentě se dva hlavní stvořitelské mýty a sice imperiální a altmerský začínají značně lišit. Nejprve si popíšeme ten altmerský.

Zdroj: deviantart.com

Altmerský mýtus

V altmerském mýtu je pojem Earthbones popisovát tak, že část Aeder se stala něčím, co je možné označit jako zemskou masu, po které nyní obyvatelé Nirnu kráčí (v zásadě se pro stvoření obětovaly) a druhá část sestoupila na Nirn v podobě bytostí známých jako Ehlnofey. Mezi těmito bytostmi vynikala jedna, která si říkala Auri-El. Tato bytost kolem sebe všechny známé Ehlnofey sjednotila a vyhlásila válku Lorhkanovi, který je díky lsti připravil o jejich nesmrtelnost a moc.

Válka byla strašlivá a krutá, ale po mnoha bitvách Auri-El a Ehlnofey vítězí a Lorhkanovi je následně vytrhnuto jeho srdce z těla. Ehlnofey se Lorkhanovo srdce pokusili zničit, ale nemohli, protože v té době byl Lorkhan tak úzce spjat s existencí Nirnu, že jeho srdce bylo vlastně také srdcem Nirnu. Proto Ehlnofey srdce zahazují někam na povrch Nirnu, kde po dopadu vytváří obrovskou horu (sopku) později známou jako Red Mountain (nachází se v Morrowindu) a jeho tělo vytvoří dva měsíce, které obíhají dnešní Nirn.

Po těchto událostech zakládá Auri-El spolu s Ehlnofey první království zvané Aldmeris a Ehlnofey si dávají jméno Aldmer. Následně Auri-El svůj národ opouští aby spolu se zbývajícími dostatečně mocnými Aedrami mohl dohlížet na své děti a zakládá tak pantheon bohů známý jako „Eight Divines“. Tyto Aedry je od této chvíle možné spatřit na noční obloze jako tělesa, která Nirn obíhají.

Království Aldmerů velmi dlouho prosperuje, ale v jeden okamžik se objevuje početná skupina Ehlnofey, kteří byly celá tisíciletí považováni za ztracené. Tito Ehlnofey jsou rasou Aldmer považováni za zdegenerované a nečisté díky nemocem, které během časů prodělávali. Pravděpodobně z těchto důvodů mezi Aldmer a „kočovnými“ Ehlnofey propuká obrovská válka, jejímiž následky jsou vytvořeny obrovské oceány, které dnes oddělují Tamriel, Atmoru, Akavir a Yokundu. Díky oceánům, které Aldmer a kočovné Ehlnofey oddělují je tak válka ukončena a z Aldmer se postupem času stává rasa Mer a z kočovných Ehlnofey se stávají původní obyvatelé Yokundy, Atmory a Akaviru.

Imperiální mýtus

V imperiálním mýtu jsou Earthbones chápány jako Aedry, které se obětovaly a staly se zemskou masou, po které dnešní obyvatelé kráčejí. Role Lorkhana je taktéž naprosto rozdílná. Když Lorkhan viděl, jak Magnus a ostatní Aedry z Mundusu uprchli aniž by Mundus dokončili a ostatní přítomné Aedry již nijak do tvorby nezasáhnou, rozhodl se k zoufalému hrdinskému činu. Lorkhan vzal veškerou svou životní enrgii a použil ji k dokončení svého díla. V jednom momentě si vyrval srdce z těla a hodil jej na Nirn a v místě dopadu jeho srdce vyrostla hora, známá jako Red Mountain. Tímto činem vnukl Nirnu život, povstaly tak rasy Mer (elfové) a Nede (lidé) a z jeho bezvládného těla se zformovaly dva měsíce, které Nirn dnes obíhají. V tomto momentě ovšem stále zbývala ještě poslední osmičlenná skupina Aeder.

Po shlédnutí Lorkhanova skutku si tato skupina uvědomila, že Mundus a hlavně Nirn má cenu chránit a dohlížet na jeho vývoj, protože minimálně jedna z Aeder v tento život věřila víc, než v život svůj. Stali se tak neviditelnými správci a ochránci, kteří každý den dohlížejí na všechny bytosti na Nirnu a chrání je před nástrahami Oblivionu. Stali se Eight Divines a obyvatelé Nirnu je tak mohou každou noc spatřit na noční obloze, jak nad jejich životy bdí.

Tímto povídáním máme mýtus o stvoření za sebou a příště se podíváme na dobu Merethickou.


Autorem textu je Tomáš ,,Elder“ Pokorný, který mi dal písemný souhlas s re-publikací. Původní text se nacházel na fanouškovském webu elderscrolls-online.cz, k jehož ukončení došlo únoru 2022 po 10letém fungování.

AnnieCZE Autor článku:

Napište první komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.