Úvod do LORE světa The Elder Scrolls

V následující sérii článků se pokusím vysvětlit lore světa Elder Scrolls tak, aby jej pochopil i člověk, který o tomto světě nikdy předtím neslyšel. Důvodem mého snažení je, že celý svět Elder Scrolls je velmi pečlivě vystavěn a velké většině hráčů tak unikají zajímavé a krásné souvislosti, které se pokusím popsat. Mé povídání dnes začnu od úplného začátku a vysvětlím, jak k onomu stvoření světa vůbec došlo.

Pro začátek je vhodné si vysvětlit celou řadu událostí, jak ke vzniku Mundusu a Nirnu vůbec došlo. Mýtus stvoření si každá rasa vykládá rozdílně, ovšem existují společné prvky, ze kterých se dá odvodit, jak to se stvořením Mundusu velmi pravděpodobně bylo. Následující popis je tedy kombinací všech stvořitelských mýtů a může se například od stvořitelského mýtu Vznešených elfů lišit.

Zdroj: theelderscrolls.fandom.com

Úplný prvopočátek „bytí“ by se dal vcelku výstižně popsat větou: „Na počátku byla prázdnota.“ V této beztvaré a bezrozměrné realitě existovaly dvě bytosti – bratři, kteří si ve své povaze byli pravým opakem. Řád, dobro, perfektní stav bytí, světlo a jsoucno reprezentoval Anu. Jeho pravým opakem byl Padomay (více známý jako Sithis), představoval chaos, zlo, utrpení, prázdnotu a změnu. Tito bratři se nakonec utkali v boji a z krve, kterou oba prolili se zformovaly bezejmenné a beztvaré bytosti, označovány jako et’Ada neboli původní bytosti. Tyto bytosti zároveň existovali a zároveň neexistovaly. Je velmi těžké tento stav popsat. Na jednu stranu, zda bylo něco nového, ale na stranu druhou to zároveň neexistovalo, nemělo to svou vlastní identitu, svůj vlastní smysl bytí. Tyto bytosti měly dva odlišné původy. Jedna skupina se zrodila z čisté krve Padomay a zdědila tak výhradně jeho vlastnosti. Druhá skupina pocházela z promíchané krve Padomay a Anu, přebírajíc tak vlastnosti obou.

Po určitém čase se jedna z těchto bytostí rozhodla, že si dá smysl své existence. Tato bytost si dala jméno Akatosh a definovala tak pojem času. Akatosh následně začal ostatní bytosti učit, jak si určit svou identitu a využít tak plně svých schopností. Postupně si tak začaly další a další bytosti definovat vlastní identitu a dávat si smysl své existence. V zásadě tak opět vznikly dvě skupiny. Ti, kteří pocházeli z čisté krve Padomay je od této doby možné označovat jako Daedry, a jejich domovem se stává místo zvané Oblivion. Ostatní bytosti jsou označovány jako Aedry, a sídlí v Aetheriusu.

Mezi Aedrami existovala jedna z bytostí, která se pojmenovala jako Lorkhan, kterou ostatní označovali hlavně jako šibala, pokušitele a architekta(tvůrce). Byl to právě Lorkhan, který v určitý moment vystavěl základy reality, známé jako Mundus a později ostatní Aedry přesvědčil, aby mu s jeho výtvorem pomohli. Proč se Lorkhan rozhodl, že Mundus vytvoří, není přímo jasné a existuje několik teorií. Jednou z možností je, že Lorkhan byl jednoduše stavitelem a Daedrám stavěl jejich pláně. Mundus měl být pravděpodobně původně plání Daedry jménem Mehrunes Dagon, ale Lorkhanovi se jeho výtvor tak líbil, že dohodu s touto Daedrou nedodržel. Další teorií je, že Lorkhan Mundus vytvořil proto, že mu to „nařizovala“ jeho samotná povaha, kterou si definoval jako tvořitelskou.


Zde moje vyprávění ukončím a navážu na něj v příštím díle. Chtěl bych nejprve definovat a vysvětlit, kde se Mundus vlastně nachází. Ti, kteří hráli TES: Oblivion možná ví, že „někde“ existuje realita, či dimenze známá jako Oblivion a „někde“ existuje Mundus, v něm planeta Nirn a na této planetě Tamriel. Ve skutečnosti je vše úplně jinak. Jako Oblivion se dá zjednodušeně označit místo, které obývají všechny Daedry. Místo, které se díky všudy přítomnému chaosu neustále mění. V Oblivionu existuje nekonečné množství plání, chcete-li realit, které si Daedry vystavěly nebo je vystavěl Lorkhan. Některé pláně jsou malé, jiné jsou větší a mají své strašné a mocné pány jako jsou Molag Bal či Mehrunes Dagon. Právě mezi všemi těmito pláněmi, někde v Oblivionu se nachází pro nás důležitá pláň známá jako Mundus a v ní planeta Nirn. Mundus tedy existuje uvnitř Oblivionu, je jeho součástí a je úzce spjat s existencí Oblivionu jako takovou. Z této závislosti tedy plyne schopnost Daeder přímo či nepřímo zasahovat do dění v Mundusu.

Možná se nabízí otázka – proč Lorkhan vystavěl Mundus právě v Oblivionu a ne Aetheriusu? K nalezení odpovědi se stačí podívat na povahu samotného Aetheriusu a Oblivionu. Oblivion je definován jako nekonečná prázdnota plná chaosu, naproti tomu Aetherius je místem, které je plné energie známé jako Magicka, a celé toto místo má svůj pevný řád. Pro Lorkhana bylo tedy mnohem snazší vytvořit Mundus v místě, které je nekonečně prázdné. Navíc, samotná tvorba Mundusu se dá pojmout jako provedení jakési změny, a ta se bude logicky provádět snadněji v místě, které je na neustálé přeměně založeno. Navíc je dosti pravděpodobné, že v Aetheriusu by ani nebylo možné Mundus vytvořit, protože toto místo je plné energie, je pevně definováno a udržováno v neustálé rovnováze.


Autorem textu je Tomáš ,,Elder“ Pokorný, který mi dal písemný souhlas s re-publikací. Původní text se nacházel na fanouškovském webu elderscrolls-online.cz, k jehož ukončení došlo únoru 2022 po 10letém fungování.

AnnieCZE Autor článku:

Napište první komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.